Farmaceutische patiëntenzorg

Leren door toepassen

De e-learning Farmaceutische patiëntenzorg ondersteunt het leerproces door kennis toe te passen in praktijksituaties. De e-learning bestaat uit:

6 basismodules die de belangrijk aandachtspunten van farmaceutische patiëntenzorg behandelen aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en door zelf te oefenen. e-learning met veel oefenvragen

23 oefenmodules waarin de student de kennis over farmaceutische patiëntenzorg toepast in casuïstiek

De e-learning sluit aan bij het boek Farmacotherapie voor apothekersassistenten, dekt de kerntaak B1-K1 Voert geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg uit en volgt de laatste versie van de Body of Knowledge. Alle modules worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten apothekersassistent.

Studenten kunnen in de basismodules zelf hun leerroute bepalen. Er zijn 6 basismodules, die in elke volgorde doorlopen kunnen worden:

  1. Introductie recepten
  2. Toedieningswegen- en vormen
  3. Dosering
  4. Veiligheid
  5. Het gesprek, eerste uitgifte
  6. Het tweede gesprek en vervolguitgifte

Voor elke medicijngroep is er een oefenmodule die bestaat uit:

Theorie en praktijkvoorbeelden over de werking, aandachtspunten en bijwerkingen en medicatiebewaking

Casuïstiek bij de eerste uitgifte

Casuïstiek bij vervolguitgifte

De oefenmodules zijn flexibel inzetbaar en kunnen in elke volgorde gevolgd worden.

Aandoeningen urinewegen

Aandoeningen luchtwegen

Aandoeningen maag-darmkanaal

Allergische aandoeningen

Anticonceptie en overgangsklachten

Beïnvloeding weerstand en afweer

Bloedstolling

Cardiovasculair risicomanagement

Chirurgische ingrepen

Diabetes Mellitus

Hart- en vaatziekten

Huidmiddelen

Infectieziekten

Kwaadaardige aandoeningen

Misbruik en verslaving

Neurologische aandoeningen

Oogaandoeningen

Psychiatrische aandoeningen

Pijnstillers

Reumatische aandoeningen

Schildklieraandoeningen

Slapeloosheid, angst, onrust

Vitamines en mineralen

 

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je interesse en wil je advies hoe je Farmalect kunt inzetten in het onderwijs? Onze leermiddelenadviseur vertelt je er graag meer over:

Stijn Bouwmeester

Leermiddelenadviseur
Stijn Bouwmeester